Mi az a LOTO

Mi az a LOTO ?

Az Európai Unióban évente dolgozók ezrei sérülnek meg ipari berendezések és gépek javítása vagy karbantartása során. E balesetek nagy részének az oka az ellenőrizetlen energia-áramlás. Mindez történik annak ellenére, hogy az európai intézkedések megkövetelik ipari gépek javításánál az összes elektromos áramforrás kikapcsolását és lezárását.

Mi jelent?

A Lockout Tagout eljárás két alaplépést jelent:

  • Lockout – Kizárás

A Lockout eljárás egy speciális kizáró eszköz és egy lakat – az energiaforrás felszabadulása szempontjából – kritikus helyen történő elhelyezésében áll, mégpedig oly módon, hogy világosan:

  • TÁJÉKOZTASSA a többi felhasználót, hogy a berendezés javítás/leválasztás alatt áll, és ezen okból van lecsatlakoztatva/kikapcsolva.
  • GÁTOLJA MEG az energia-forással való nem kívánatos manipulációt, amely sérüléshez, halálhoz vagy anyagi kár keletkezéséhez vezethetne.
  • TagOut – Megjelölés

Az eljárás elválaszthatatlan része a zár függőcímkével történő megjelölése. A függőcímke tájékoztatja a többi felhasználót, hogy a berendezés javítás/leválasztás alatt áll, és ezen okból van lecsatlakoztatva/kikapcsolva. A függőcímkén feltüntethető a lekapcsolásra vonatkozó információ (a felelős dolgozó, a befejezés dátuma). A függőcímke hátoldalán szöveg helyezhető el, azon lépések leírásával, amelyeket a kezelőnek, a berendezés lecsatlakoztatása előtt el kell végeznie. A függőcímke aláírása igazolja, hogy az adott lépések megtörténtek.

Különféle kockázat-típusok

A Lockout Tagout rendszer a legkülönfélébb vállalat-típusoknál segíti kockázat-kizárást.

A rendszer a következő fő kockázat-típusoknál alkalmazható:Loto guide

  • Mechanikai kockázat
  • A berendezések mozgása, gépek, pl. prés-, eszterga-, zúzógép stb. működése.
  • Vegyi kockázat
  • Vegyszerek/folyadék/gáz előfordulása csővezetékben, pl. gáz, gőz, sav
  • Elektromos kockázat
  • Villamos áram okozta kockázat

A munkaeszközt használó dolgozó munkavégzés közbeni biztonságának és egészségvédelmének minimális követelményeiről szóló EU 89/655-ös szabvány, a többi között meghatározza: amennyiben a munkaeszköz-használat különleges kockázatot jelenthet, a munkáltató, a dolgozók biztonsága vagy egészségvédelme érdekében, elengedhetetlen intézkedéseket foganatosít, annak érdekében, hogy:

munkaeszközt csak az annak használatára feljogosított személyek használják,

javítások, átalakítások vagy karbantartás esetén, ezeket a munkákat csak külön kijelölt dolgozók végezzék.

Karbantartási munkákat csak leállított munkaeszközön lehessen végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, az esetben ezekhez a munkákhoz megfelelő védelmi intézkedéseket kell tudni foganatosítani vagy e munkálatokat a veszélyes térségeken kívül kell elvégezni.